Yr Eira

Yr Eira

Since been chosen to be a part of the BBC Horizons project in 2015, Yr Eira have been busy working on material for their first album. The band decided to work with different producers, including Claudius Mittendorfer (Temples / Johnny Mar), Llyr Parri (Studio Glanllyn), Kev Jones (Studio Crychddwr), Steffan Pringle, and the Candelas lads (Studio Drum).

Their debut Album ‘Toddi‘ was released in July; this exciting period included a concert with the WelshPop Orchestra at the National Eisteddfod, and several gigs across the country.

Ers cael eu dewis yn rhan o briosect Gorwelion BBC yn 2016, bu Yr Eira yn brysur yn gweithio ar ddeunydd ar gyfer eu halbwm cyntaf. Penderfynodd y band weithio gyda chynhyrchwyr gwahanol, gan gynnwys Claudius Mittendorfer (Temples/Johnny Mar), Llŷr Parri (Stiwdio Glanllyn), Kev Jones (Stiwdio Crychddwr), Steff Pringle, a hogiau Candelas (Stiwdio Drwm).

Rhyddhawyd album newydd Yr Eira ‘Toddi’ mis Gorffenaf; Dyma gyfnod prysur i’r band a fydd yn cynnwys ymddangos yn y cyngerdd gyda’r Welsh Pops Orchestra yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol a sawl gig ar draws y wlad.

https://www.facebook.com/YrEira
https://twitter.com/yr_eira
https://www.instagram.com/yr_eira
https://soundcloud.com/yreira